Staðarreglur

                                                             STAÐARREGLUR  -  Local rules in English

 1. Vallarmörk (regla 2.1)

Bolti er út af þegar hann hafnar
a) handan girðingar, veggjar eða hvítra hæla sem afmarka völlinn;
b) handan hvítrar vallarmarkalínu eða er allur á henni;
c) í eða handan skurðar, stígs, stéttar eða byggingar, sem afmarkar völlinn

 2. Vítasvæði (regla 17)
a) Ef vítasvæði er einungis merkt á einni hlið teljast mörk þess framlengjast að vallarmörkum, eða óendanlega ef engin vallarmörk eru fyrir hendi.

 3. Grund í aðgerð (regla 16.1)
a) Svæði merkt með bláum línum eða bláum hælum.
b) Hvert það skemmda svæði sem mótsstjórn eða tilnefndur fulltrúi hennar metur svo.
c) Ófrágegnar rásir á vellinu vegna framkvæmda við dren eru grund í aðgerð. Veitt er lausn frá þeim ef bolti liggur í eða snertir rásina og rásin truflar fyrirhugað sveiflusvið leikmanns.

4. Samskeyti skorinna grasþakna
Ef bolti leikmanns liggur í eða snertir samskeyti grastorfa og samskeytin trufla fyrirhugað sveiflusvið leikmannsins:
a) Bolti á almenna svæðinu. Leikmaðurinn má taka lausn samkvæmt reglu 16.1b.
b) Bolti á flötinni. Leikmaðurinn má taka lausn samkvæmt reglu 16.1d. Þó er truflun ekki fyrir hendi ef samskeytin trufla einungis stöðu leikmannsins. Öll samskeyti innan sama svæðis tyrfingar teljast sömu samskeytin þegar lausn er tekin. Þetta merkir að ef leikmaður hefur truflun frá einhverjum samskeytanna eftir að hafa látið boltann falla verður leikmaðurinn að fara að eins og fram kemur í reglu 14.3c(2), jafnvel þótt boltinn liggi innan einnar kylfulengdar frá viðmiðunarstaðnum.

5. Staða hluta
a) Jarðfastir steinar á snöggslegnu svæði á almenna svæðinu og fjarlægðarmerkingar eru óhreyfanlegar hindranir (regla 16.1).
b) Auglýsingafánar (strandflögg) eru hreyfanlegar hindranir (regla15.2).
c) Trjákurl, s.s. í stígum eða beðum, er lausung.

6. Bolti á hreyfingu hittir hlut (slátturróbóta) af slysni
a) Leika þarf boltanum þar sem hann liggur nema ef boltinn stöðvast á róbótanum, sbr. undantekningu 1 við reglu 11.1b - Bolti stöðvast á hlut á hreyfingu
b) Ef róbótó skemmir kyrrstæðan bolta í leik gildir regla 4.2.c. - Leikmaður má þá skipta um bolta ef boltinn er skorinn eða sprunginn
c) Hafi boltinn færst úr stað gildir regla 9.6 og leggja þarf boltann á upphaflegan stað
d) Ef boltinn brotnar við að lenda í róbóta eftir högg gildir regla 4.2.b - Höggið gildir ekki og leika verður öðrum bolta þaðan sem fyrra högg var slegið

7. Bætt lega
Þegar bolti leikmanns liggur innan almenna svæðisins og þar sem gras er slegið í brautarhæð eða neðar má leikmaður taka vítalausa lausn einu sinni áður en högg er slegið, með því að leggja upphaflega boltinn eða annan bolta innan þessa lausnarsvæðis og leika honum þaðan:

 • Viðmiðunarstaður: Staðurinn þar sem boltinn liggur (sjá reglu 14.1)
 • Stærð lausnarsvæðis, mæld frá viðmiðunarstað: Ein kylfulengd frá viðmiðunarstað, en með eftirfarandi takmörkunum:
  • Takmörk á staðsetningu lausnarsvæðis: Það má ekki vera nær holunni en viðmiðunarstaðurinn og það verður að vera á almenna svæðinu.

Þegar farið er eftir þessari staðarreglu verður leikmaðurinn að velja stað til að leggja boltann og fara eftir aðferðum við að leggja bolta aftur skv. reglu 14.2b(2) og 14.2e.
Þar sem mörk brauta og karga eru óljós hafa mörkin verið auðkennd með hvítri punktalínu. Bolti sem snertir línuna telst vera á braut.

                      - Færslur á flötum: Bolta sem liggur á flöt má hreyfa um púttershaus en þó ekki nær holunni. Merkja þarf legu boltans áður en honum er lyft. 

8.   Ómerkt vítasvæði
Eftirfarandi gildir um rauð vítasvæði sem eru ómerkt á annarri hliðinni:

 • Hægra megin á 3. holu. Vítasvæðið telst framlengjast til hægri að vallarmörkum.
 • Hægra megin á 6. holu. Vítasvæðið telst framlengjast óendanlega inn í skóginn þegar 6. hola er leikin.
 • Hægra megin á 8. holu. Vítasvæðið telst framlengjast til hægri að vallarmörkum.
 • Hægra megin á 9. holu. Vítasvæðið telst framlengjast óendanlega til hægri þegar 9. hola er leikin.
 • Hægra megin á 12 holu . Vítasvæðið telst framlengjast óendanlega til hægri þegar 12 hola er leikin.
 • Vinstra megin á 15 holu. Vítasvæði afmarkast af rauðum hælum og brún vegar brautarmegin.